Cookies

Rovers.nl maakt gebruik van cookies om onze website van bepaalde functinaliteiten te voorzien en om de website goed door te kunnen meten. Maar wat is een cookie precies en wat betekent dit voor jou? Een cookie is een mini bestand dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door je browser bijvoorbeeld Chrome op de harde schrijf van je pc of telefoon wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze website teruggestuurd worden.

Op rovers.nl worden de volgende cookies gebruikt:

Google Analytics

Om te kijken hoeveel mensen op rovers.nl komen en welke pagina's bekeken worden hebben we de statieken van het Amerikaanse bedrijf Google geplaatst. Google plaatst namens ons een cookie waardoor we kunnen zien of een bezoeker nog een terug komt op de website of dat het een eenmalig bezoek is en of er wellicht fouten op de website te vinden zijn.

Alle informatie die door Google word opgeslagen is zo veel mogelijk geanonimiseerd. Je IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. Google heeft aangegeven zich te houden aan de Safe Harbor Privacy Principles. Met andere woorden ze houden zich aan de strenge amerikaanse regels die gelden voor het bewaren van persoonlijksgegevens.

Login cookies

Indien je gebruik maakt van onze login functie hebben we een cookie nodig om dit werkend te krijgen.

Blokkeren van cookies

Indien je liever geen cookies zou willen dan is het mogelijk om dit uit te schakelen in je browser. Hoe je dit doet verschilt per browser, we verwijzen hiervoor naar de documentatie van deze bewuste browser.

Meer informatie

Nog vragen over het gebruik van cookies op rovers.nl? Bel of mail me gerust dan kan ik het verder toelichten.

Bel me op nummer 06 2600 2603 of stuur een email naar paul@rovers.nl.